เข้าร่วมประชุมเตรียมความพร้อม โครงการ"บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ชาวพิจิตร" ประจำปีงบประมาณ 2565 ครั้งที่ 1/ 2565

นางสาวนภัสวรรณ อุฤทธิ์ ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอทับคล้อ ได้มอบหมายให้ นายพิชชากร จันทร์มี ครูผู้ช่วย เข้าร่วมประชุมเตรียมความพร้อม โครงการ"บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ชาวพิจิตร" ประจำปีงบประมาณ 2565 ครั้งที่ 1/ 2565 ในวันที่ 29 เมษายน พ.ศ. 2565 ณ ห้องประชุม 30 ปี อำเภอทับคล้อ ภายใต้มาตรการป้องกัน COVID-19 อย่างเคร่งครัดแสดงความคิดเห็น

0 ความคิดเห็น