จัดโครงการรวมพลังจิตอาสา ประดิษฐ์ผีเสื้อจากผ้าไทย เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคล เฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง

นางสาวนภัสวรรณ อุฤทธิ์ ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอทับคล้อ พร้อมด้วยบุคลากร กศน.อำเภอทับคล้อ จัดโครงการรวมพลังจิตอาสา ประดิษฐ์ผีเสื้อจากผ้าไทย เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคล เฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง และได้รับเกียรติจาก ส.ส.ภูดิท อินสุวรรณ์ ส.ส.พิจิตร เขต 2 เป็นประธานและได้รับความอนุเคราะห์วิทยากร จากองค์การบริหารส่วนตำบลพุทธบาท อำเภอชนแดน จังหวัดเพชรบูรณ์ ในวันที่ 20 พฤษภาคม 2565 ณ ห้องประชุม กศน.อำเภอทับคล้อ จังหวัดพิจิตร ภายใต้มาตราการป้องกันโควิด-19 อย่างคร่งครัดแสดงความคิดเห็น

0 ความคิดเห็น