ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ ตรวจราชการที่ กศน. อ. ทับคล้อ จ .พิจิตร

12- 5- 65 ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ ตรวจราชการที่ กศน. อ. ทับคล้อ จ .พิจิตร
ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ ตรวจราชการที่กศน.อ.ทับคล้อ จ.พิจิตร วันที่ 11 พ.ค. 2565 ณ ห้องสมุดประชาชน”เฉลิมราชกุมารี” อำเภอทับคล้อ จังหวัดพิจิตร นางสาวนภัสวรรณ อุฤทธิ์ ผู้อำนวยการ.กศน.อำเภอทับคล้อ พร้อมด้วยคณะครู ได้ให้การต้อนรับนางสุปราณี นฤนาทนโรดม ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ ประจำเขตตรวจราชการที่18 ที่ได้ลงพื้นที่ตรวจราชการตามนโยบายเร่งด่วน “โครงการ กศน.ปักหมุด และโครงการพาน้องกลับมาเรียน” ในการลงพื้นที่ในครั้งนี้ได้ให้ข้อเสนอแนะในการพัฒนาต่อยอดภูมิปัญญาท้องถิ่นและพัฒนาคุณภาพการศึกษาตลอดถึงการมีส่วนร่วมกับภาคีเครือข่ายเพื่อช่วยกันขับเคลื่อนนโยบายให้ประสบความสำเร็จ สำหรับการลงพื้นที่ของผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการในวันนี้ได้มีหัวหน้าส่วนราชการและภาคีเครือข่าย ร่วมต้อนรับ อาทิ นายธนู อักษร ศึกษาธิการจังหวัดพิจิตร ว่าที่พันตรีดำริห์ ติยะวัฒน์ รอง ผอ.รักษาการผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดพิจิตร นายยุทธ ศรีทองสุขผู้ช่วย ส.ส.ภูดิท อินท์รสุวรรณ์ นายชัด นรการ รองนายกอบต.ทับคล้อ ผู้ใหญ่พิชิต คงวิชา ตัวแทนคณะกรรมการสถานศึกษา และผู้นำชุมชนร่วมให้การต้อนรับ 


 ยุทธ ศรีทองสุข – ภาพข่าว
แสดงความคิดเห็น

0 ความคิดเห็น