รับชมการถ่ายทอดสด การประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนการจัดการศึกษา "กัญชาและกัญชงสร้างสุขภาพ สร้างรายได้"

นางสาวนภัสวรรณ อุฤทธิ์ ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอทับคล้อ พร้อมด้วย บุคลากร กศน.อำเภอทับคล้อ รับชมการถ่ายทอดสด การประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนการจัดการศึกษา "กัญชาและกัญชงสร้างสุขภาพ สร้างรายได้" จากห้องประชุมบุณยเกตุ อาคารหอประชุมคุรุสภา กระทรวงศึกษาธิการ ในวันที่ 19 พฤษภาคม 2565 ณ ห้องประชุม กศน.อำเภอทับคล้อ จังหวัดพิจิตร ภายใต้มาตราการป้องกันโควิด-19 อย่างคร่งครัด

แสดงความคิดเห็น

0 ความคิดเห็น