ข้าร่วมประชุมเตรียมงานพิธีถวายพระกฐินพระราชทาน วัดมงคลทับคล้อ พระอารามหลวง ประจำปีงบประมาณ 2565

นางสาวนภัสวรรณ อุฤทธิ์ ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอทับคล้อ ได้มอบหมายให้นายสราวุฒิ สุขสำราญ นักจัดการงานทั่วไป เข้าร่วมประชุมเตรียมงานพิธีถวายพระกฐินพระราชทาน วัดมงคลทับคล้อ พระอารามหลวง ประจำปีงบประมาณ 2565 ในวันที่ 25 ตุลาคม 2565 ณ วัดมงคลทับคล้อ พระอารามหลวง อำเภอทับคล้อ จังหวัดพิจิตร ภายใต้มาตรการป้องกันโควิด-19 อย่างเคร่งครัด


แสดงความคิดเห็น

0 ความคิดเห็น