เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเทศบาลตำบลทับคล้อ

นางสาวนภัสวรรณ อุฤทธิ์ ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอทับคล้อ ได้มอบหมายให้นายสราวุฒิ สุขสำราญ นักจัดการงานทั่วไป เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเทศบาลตำบลทับคล้อ ในวันที่ 26 ตุลาคม 2565 ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลทับคล้อ อำเภอทับคล้อ จังหวัดพิจิตร ภายใต้มาตรการป้องกันโควิด-19 อย่างเคร่งครัด


แสดงความคิดเห็น

0 ความคิดเห็น