เข้าร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

นางสาวนภัสวรรณ อุฤทธิ์ ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอทับคล้อ พร้อมด้วยบุคลากร กศน.อำเภอทับคล้อ เข้าร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา ในวันที่ 12 สิงหาคม 2565 ณ หอประชุมอำเภอทับคล้อ(พ.อ.หญิง ดร.สมสมัย สิทธิเกษร) ภายใต้มาตรการป้องกัน COVID-19 อย่างเคร่งครัด

แสดงความคิดเห็น

0 ความคิดเห็น