เข้าร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะและวางพานพุ่มเงิน พานพุ่มทอง และพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง 90 พรรษา 12 สิงหาคม

นางสาวนภัสวรรณ อุฤทธิ์ ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอทับคล้อ ได้มอบหมายให้ นางสาวสมฤทัย พงษ์จำนงค์ ครู คศ.1 พร้อมด้วย นายพิชชากร จันทร์มี ครูผู้ช่วย ว่าที่ร้อยตรียุทธภูมิ ทองสรวง ครู กศน.ตำบล นายเจตน์สฤษฏิ์พงศ์ รัตนบวรกรกูล ครู กศน.ตำบล นายสราวุฒิ สุขสำราญ นักจัดการงานทั่วไป และนางสาวดรุณี คงวิชา ครู ศรช. เข้าร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะและวางพานพุ่มเงิน พานพุ่มทอง และพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง 90 พรรษา 12 สิงหาคม ณ หอประชุมอำเภอทับคล้อ (พ.อ.หญิง ดร.สมสมัย สิทธิเกษร) อำเภอทับคล้อ จังหวัดพิจิตร ภายใต้มาตรการป้องกัน COVID-19 อย่างเคร่งครัด


แสดงความคิดเห็น

0 ความคิดเห็น