กิจกรรมบรรณสัญจร รับบริจาคหนังสือโซนชมน้ำน่าน

วันที่ 25  มีนาคม 2559 โซนชมน้ำน่านจัดกิจกรรมบรรณสัญจร รับบริจาคหนังสือ
ประกอบด้วย กศน.อำเภอทับคล้อ กศน.อำเภอดงเจริญ และกศน.อำเภอบางมูลนาก

แสดงความคิดเห็น

0 ความคิดเห็น