เป็นวิทยากรให้ความรู้โครงการสร้างและส่งเสริมความเป็นพลเมืองดีตามรอยพระยุคลบาท ด้านการศึกษาสู่การปฏิบัติ ประจำปี พ.ศ.2565 รุ่นที่ 2

นางสาวนภัสวรรณ อุฤทธิ์ ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอทับคล้อ พร้อมด้วยนางสาวนกสร อ่อนละมัย ครู กศน.ตำบล เป็นวิทยากรให้ความรู้โครงการสร้างและส่งเสริมความเป็นพลเมืองดีตามรอยพระยุคลบาท ด้านการศึกษาสู่การปฏิบัติ ประจำปี พ.ศ.2565 รุ่นที่ 2 ในวันที่ 10 มิถุนายน 2565 ณ โรงเรียนสระหลวงพิทยาคม ตำบลคลองคะเชนทร์ อำเภอเมือง จังหวัดพิจิตร ภายใต้มาตรการป้องกันโควิด-19 อย่างเคร่งครัด
แสดงความคิดเห็น

0 ความคิดเห็น