ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา ครั้งที่ 1/2565

นางสาวนภัสวรรณ อุฤทธิ์ ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอทับคล้อ ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา ครั้งที่ 1/2565 เพื่อรายงานผลการดำเนินงานปีงบประมาณ 2565 (ตุลาคม 2564 - มีนาคม 2565) และขอความเห็นชอบแผนการดำเนินงานปีงบประมาณ 2565 ในวันที่ 14 มิถุนายน 2565 ณ ห้องประชุม กศน.อำเภอทับคล้อ จังหวัดพิจิตร ภายใต้มาตรการป้องกันโควิด-19 อย่างเคร่งครัด
แสดงความคิดเห็น

0 ความคิดเห็น