จัดโครงการเรียนรู้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง นำสู่การพึ่งพาตนเอง ตำบลเขาเจ็ดลูก

 นางสาวนภัสวรรณ อุฤทธิ์ ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอทับคล้อ มอบหมายให้ ว่าที่ร้อยตรียุทธภูมิ ทองสรวง ครู กศน. ตำบลเขาเจ็ดลูก จัดโครงการเรียนรู้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง นำสู่การพึ่งพาตนเอง ในวันที่ 29 มกราคม 2564 ณ ที่ทำการป่าชุมชนบ้านเขาโล้น ตำบลเขาเจ็ดลูก อ.ทับคล้อ จ.พิจิตร และ ให้เกียรติเป็นประธานกล่าวเปิดโครงการฯ ภายใต้มาตรการป้องกัน COVID - 19แสดงความคิดเห็น

0 ความคิดเห็น