จัดโครงการส่งเสริมการอ่านในระดับตำบลและการเรียนรู้ผ่านเทคโนโลยีไร้สาย M-Learning ตำบลเขาเจ็ดลูก

 นางสาวนภัสวรรณ อุฤทธิ์ ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอทับคล้อ มอบหมายให้ ว่าที่ ร.ต.ยุทธภูมิ ทองสรวง ครู กศน.ตำบลเขาเจ็ดลูก จัดโครงการส่งเสริมการอ่านในระดับตำบลและการเรียนรู้ผ่านเทคโนโลยีไร้สาย  M-Learning วันที่ 27 มกราคม 2564 ณ กศน.ตำบลเขาเจ็ดลูก อ.ทับคล้อ จ.พิจิตร และให้เกียรติเป็นประธานกล่าวเปิดโครงการฯ ภายใต้มาตรการป้องกัน COVID - 19
แสดงความคิดเห็น

0 ความคิดเห็น