จัดกิจกรรมการศึกษาเพื่อพัฒนาอาชีพ วิชาการทำทองพับไส้หมูหยอง ต.ท้ายทุ่ง

 นางสาวนภัสวรรณ อุฤทธิ์ ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอทับคล้อ มอบหมายให้นางสาวนภสร อ่อนละมัย ครู กศน. ตำบลท้ายทุ่ง จัดกิจกรรมการศึกษาเพื่อพัฒนาอาชีพ วิชาการทำทองพับไส้หมูหยอง ในวันที่ 27 -28 มกราคม 2564 ณ บ้านหนองจอก ต.ท้ายทุ่ง อ.ทับคล้อ จ.พิจิตร และให้เกียรติเป็นประธานเปิดกิจกรรมฯ ภายใต้มาตรการป้องกัน COVID - 19แสดงความคิดเห็น

0 ความคิดเห็น