จัดโครงการเรียนรู้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง นำสู่การพึ่งพาตนเอง ต.ทับคล้อ

 นางสาวนภัสวรรณ อุฤทธิ์ ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอทับคล้อ มอบหมายให้นายเจตน์สฤษฏิ์พงศ์ รัตนบวรกรกูล ครู กศน. ตำบลทับคล้อ จัดโครงการเรียนรู้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง นำสู่การพึ่งพาตนเอง ในวันที่ 27 มกราคม 2564 ณ ที่ทำการกำนัน หมู่ 10 บ้านสายดงยาง ต.ทับคล้อ อ.ทับคล้อ จ.พิจิตร โดยมีนางสาวนภัสวรรณ อุฤทธิ์ ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอทับคล้อ ให้เกียรติเป็นประธานเปิดโครงการฯ ภายใต้มาตรการป้องกัน COVID - 19

แสดงความคิดเห็น

0 ความคิดเห็น