เข้าร่วมประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนศูนย์ช่วยเหลือสังคมองค์การบริหารส่วนตำบลเขาทราย

นางสาวนภัสวรรณ อุฤทธิ์ ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอทับคล้อ ได้มอบหมายให้ นายพิชชากร จันทร์มี ครู คศ.1 และ นางเกศกัญญา ทาสีดา ครูศูนย์การเรียนรู้ตำบลเขาทราย เข้าร่วมประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนศูนย์ช่วยเหลือสังคมองค์การบริหารส่วนตำบลเขาทราย วันที่ 30 พฤษภาคม 2566 ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเขาทราย อำเภอทับคล้อ จังหวัดพิจิตร

แสดงความคิดเห็น

0 ความคิดเห็น