หลักสูตรวิชาการทำไข่เค็มใบเตยกะทิสด ตำบลท้ายทุ่ง

นางสาวนภัสวรรณ อุฤทธิ์ ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอทับคล้อ ได้มอบหมายให้ นายศรราม วังคีรี ครูศูนย์การเรียนรู้ตำบลท้ายทุ่ง จัดการศึกษาเพื่อพัฒนาอาชีพ หลักสูตรวิชาการทำไข่เค็มใบเตยกะทิสด ระหว่างวันที่ 29-30 พฤษภาคม 2566 ณ ศาลาการเปรียญวัดโคกกระถิน หมู่ 10 ตำบลท้ายทุ่ง อำเภอทับคล้อ จังหวัดพิจิตร โดยมีนางสาวนภัสวรรณ อุฤทธิ์ ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอทับคล้อ เป็นประธานเปิดกิจกรรมฯ

แสดงความคิดเห็น

0 ความคิดเห็น