ร่วมกิจกรรมจิตอาสาเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนม์พรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินี 3 มิถุนายน 2566

นางสาวนภัสวรรณ อุฤทธิ์ ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ อำเภอทับคล้อและบุคลากรศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอทับคล้อ ร่วมกิจกรรมจิตอาสาเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนม์พรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินี 3 มิถุนายน 2566 ในวันที่ 31 พฤษภาคม 2566 ณ บริเวณห้องสมุดประชาชนอำเภอทับคล้อจังหวัดพิจิตร


แสดงความคิดเห็น

0 ความคิดเห็น