เข้าร่วมประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนศูนย์ช่วยเหลือสังคมองค์การบริหารส่วนตำบลท้ายทุ่ง

นางสาวนภัสวรรณ อุฤทธิ์ ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอทับคล้อ ได้มอบหมายให้ นายศรราม วังคีรี ครูศูนย์การเรียนรู้ตำบลท้ายทุ่ง เข้าร่วมประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนศูนย์ช่วยเหลือสังคมองค์การบริหารส่วนตำบลท้ายทุ่ง วันที่ 31 พฤษภาคม 2566 ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท้ายทุ่ง อำเภอทับคล้อ จังหวัดพิจิตร


แสดงความคิดเห็น

0 ความคิดเห็น