นักศึกษา กศน.อำเภอทับคล้อ ศึกษาแหล่งเรียนรู้บึงสีไฟและเมืองเก่า

วันที่ 25 มกราคม 2559 นักศึกษา กศน.อำเภอทับคล้อ จำนวน 50 คน
ศึกษาดูงานแหล่งเรียนรู้บึงสีไฟและอุทยานเมืองเก่า

แสดงความคิดเห็น

0 ความคิดเห็น