คัดเลือก ผลิตภัณฑ์สินค้า/บริการ กศน.ดีเด่น คัดเลือกผลิตภัณฑ์สินค้า กศน.พรีเมี่ยม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

นางสาวนภัสวรรณ อุฤทธิ์ ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอทับคล้อ พร้อมด้วยคณะกรรมการ คัดเลือก

ผลิตภัณฑ์สินค้า/บริการ กศน.ดีเด่น คัดเลือกผลิตภัณฑ์สินค้า กศน.พรีเมี่ยม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ประเภทผลิตภัณฑ์สินค้า ในวันที่ 27 กันยายน 2564 ณ ห้องประชุม กศน.อำเภอทับคล้อ

ภายใต้มาตรการป้องกันโควิด-19 อย่างเคร่งครัดแสดงความคิดเห็น

0 ความคิดเห็น