โครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน การตัดเย็บหน้ากากอนามัยแบบผ้า หลักสูตร 6 ชั่วโมง (กลุ่มที่ 2)

นายเจตน์สฤษฎิ์พงศ์  รัตนบวรกรกูล ครูกศน.ตำบลทับคล้อ จัดโครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน การตัดเย็บหน้ากากอนามัยแบบผ้า หลักสูตร 6 ชั่วโมง (กลุ่มที่ 2 )วันที่ 28-29 เมษายน 2563 ณ บ้านหนองน้ำเต้า ตำบลทับคล้อ อำเภอทับคล้อ โดยได้รับเกียรติจาก ผอ.นภัสวรรณ อุฤทธิ์  เป็นประธานเปิดโครงการ
แสดงความคิดเห็น

0 ความคิดเห็น