โครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน การตัดเย็บหน้ากากอนามัยแบบผ้า หลักสูตร 6 ชั่วโมง บ้านโคกสะอาด

นางสาวนภสร  อ่อนละมัย ครูกศน.ตำบลท้ายทุ่ง จัดโครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน การตัดเย็บหน้ากากอนามัยแบบผ้า หลักสูตร 6 ชั่วโมง วันที่ 29-30 เมษายน 2563 ณ บ้านโคกสะอาด ตำบลท้ายทุ่ง อำเภอทับคล้อ โดยได้รับเกียรติจาก ผอ.นภัสวรรณ อุฤทธิ์  เป็นประธานเปิดโครงการ


แสดงความคิดเห็น

0 ความคิดเห็น