โครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน การตัดเย็บหน้ากากอนามัยแบบผ้า หลักสูตร 6 ชั่วโมง บ้านเขาตะพานนาก

ว่าที่ร้อยตรียุทธภูมิ  ทองสรวง  ครูกศน.ตำบลเขาเจ็ดลูก จัดโครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน การตัดเย็บหน้ากากอนามัยแบบผ้า หลักสูตร 6 ชั่วโมง วันที่ 29-30 เมษายน 2563 ณ บ้านเขาตะพานนาก ตำบลเขาเจ็ดลูก อำเภอทับคล้อ โดยได้รับเกียรติจาก ผอ.นภัสวรรณ อุฤทธิ์  เป็นประธานเปิดโครงการ

แสดงความคิดเห็น

0 ความคิดเห็น