กิจกรรมส่งเสริมการอ่านนำความรู้เคลื่อนที่สู่ชุมชนสู่ภัย COVID-19 รพ.สต.บ้านวังกระชัน

ผอ.นภัสวรรณ อุฤทธิ์ ผู้อำนวย กศน.อำเภอทับคล้อ มอบหมายให้ บรรณารักษ์ห้องสมุดประชาชน "เฉลิมราชกุมารี"อำเภอทับคล้อ จัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านนำความรู้เคลื่อนที่สู่ชุมชนสู่ภัย COVID-19 ณ รพ.สต.บ้านวังกระชัน วันที่ 30 เมษายน 2563

ทั้งนี้ ได้ดำเนินการตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) อย่างเคร่งครัด

แสดงความคิดเห็น

0 ความคิดเห็น