เข้าร่วมโครงการเปิดโลกการศึกษา “เด็กพิจิตร คุณภาพต้องดีกว่า” งานแข่งขันศิลปหัตกรรมนักเรียนครั้งที่ 70 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา

นางสาวนภัสวรรณ อุฤทธิ์ ผู้อำนวยการ กศน. อำเภอทับคล้อ มอบหมายให้ เข้าร่วมโครงการเปิดโลกการศึกษา “เด็กพิจิตร คุณภาพต้องดีกว่า” งานแข่งขันศิลปหัตกรรมนักเรียนครั้งที่ 70 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา โดยมี นายสิงหราช วงศ์เสงี่ยม ปลัดจังหวัดพิจิตร ประธานในครั้งนี้ วันที่ 24 กันยายน 2565 ณ โรงเรียนพิจิตรพิทยาคม อำเภอเมือง จังหวัดพิจิตร
แสดงความคิดเห็น

0 ความคิดเห็น