ร่วมงานเกษียณอายุราชการ ปีงบประมาณ 2565

นางสาวนภัสวรรณ อุฤทธิ์ ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอทับคล้อ พร้อมด้วยคณะครู กศน.อำเภอทับคล้อ ร่วมงานเกษียณอายุราชการ ปีงบประมาณ 2565 ของนางสาวณัฐพร ขันสำลี ในวันที่ 19 กันยายน 2565 ณ ห้องประชุมไกรทอง สำนักงาน กศน.จังหวัดพิจิตร ภายใต้มาตรการป้องกันโควิด-19 อย่างเคร่งครัดแสดงความคิดเห็น

0 ความคิดเห็น