จัดโครงการ 1 อำเภอ 1 อาชีพ วิชาจักสานไม้ไผ่ ณ บ้านไดอีเผือก หมู่ที่ 18 ตำบลท้ายทุ่ง

นางสาวนภัสวรรณ อุฤทธิ์ ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอทับคล้อ ได้มอบหมายให้

นางสาวนภสร อ่อนละมั้ย ครู กศน.ตำบลท้ายทุ่ง จัดโครงการ 1 อำเภอ 1 อาชีพ

วิชาจักสานไม้ไผ่ หลักสูตร 40 ชั่วโมง ระหว่างวันที่17 - 24มิถุนายน 2564 ณ บ้านไดอีเผือก

หมู่ที่ 18 ตำบลท้ายทุ่ง อำเภอทับคล้อ จังหวัดพิจิตร และมอบหมายให้นายพิชชากร จันทร์มี

ครูผู้ช่วย เป็นประธานกล่าวปิดโครงการฯ ภายใต้มาตรการป้องกันโควิด-19 อย่างเคร่งครัด 
แสดงความคิดเห็น

0 ความคิดเห็น