เจ้าหน้าที่ นำเครื่องพ่นละอองฝอยและน้ำยากำจัดไวรัสอย่างดี ที่สามารถกำจัดไวรัสได้ถึง 90% ทำการฉีดพ่น

ในวันที่ 28 มิถุนายน 2564 นายวิศิษฐ์ เบญจพิทักษ์กุล นายอำเภอทับคล้อ พร้อมด้วย

นายวิเชียร เรือนแก้ว นายสุพจน์ กระออมแก้ว สมาชิกสภา อบจ.พิจิตร นำเจ้าหน้าที่

นำเครื่องพ่นละอองฝอยและน้ำยากำจัดไวรัสอย่างดี ที่สามารถกำจัดไวรัสได้ถึง 90%

ทำการฉีดพ่นที่ กศน.อำเภอทับคล้อ เพื่อให้บุคลากร กศน.มีความปลอดภัย

จากเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 

แสดงความคิดเห็น

0 ความคิดเห็น