เข้าร่วมการอบรมหลักสูตรการพัฒนาครู กศน. ด้านการสร้างเครื่องมือวัดและประเมินผลการเรียนรู้ รุ่นที่ 1

นางสาวนภัสวรรณ อุฤทธิ์ ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอทับคล้อ ได้มอบหมายให้

นายพิชซากร จันทร์มี ครูผู้ช่วย เข้าร่วมการอบรมหลักสูตรการพัฒนาครู กศน.

ด้านการสร้างเครื่องมือวัดและประเมินผลการเรียนรู้ รุ่นที่ 1 ระหว่างวันที่ 28-30 มิถุนายน 2564

ณ หอประชุมร่มไทร สถาบัน กศน.ภาคเหนือ ภายใต้มาตรการป้องกันการระบาดของโรคโควิด-19 
แสดงความคิดเห็น

0 ความคิดเห็น