ร่วมแสดงความยินดีและต้อนรับ นายบุญรอด แสงสว่าง รองผู้อำนวยการ สำนักงาน กศน.จังหวัดพิจิตร เนื่องในโอกาสเข้ามารับตำแหน่งใหม่

นางสาวนภัสวรรณ อุฤทธิ์ ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอทับคล้อ พร้อมด้วยบุคลากร กศน.อำเภอทับคล้อ ร่วมแสดงความยินดีและต้อนรับ นายบุญรอด แสงสว่าง รองผู้อำนวยการ สำนักงาน กศน.จังหวัดพิจิตร เนื่องในโอกาสเข้ามารับตำแหน่งใหม่ ในวันที่ 25 เมษายน 2566 ณ ห้องประชุมไกรทอง สำนักงาน กศน.จังหวัดพิจิตร ภายใต้มาตรการป้องกันโควิด-19 อย่างเคร่งครัดแสดงความคิดเห็น

0 ความคิดเห็น