เข้าร่วมอบรมครู กศน.เพื่อเป็นวิทยากรแกนนำ"นักจัดการเรียนรู้"ภายใต้โครงการการจัดและส่งเสริมการจัดการศึกษาตลอดชีวิตเพื่อคงวมรรถนะทางกาย จิต และสมองของผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

นางสาวนภัสวรรณ อุฤทธิ์ ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอทับคล้อ มอบหมายให้คณะครู กศน.อำเภอทับคล้อ เข้าร่วมอบรมครู กศน.เพื่อเป็นวิทยากรแกนนำ"นักจัดการเรียนรู้"ภายใต้โครงการการจัดและส่งเสริมการจัดการศึกษาตลอดชีวิตเพื่อคงวมรรถนะทางกาย จิต และสมองของผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ผ่านช่องทาง Zoom และ Facebook Live ในวันที่ 24 เมษายน 2566 ณ ห้องประชุม กศน.อำเภอทับคล้อ ภายใต้มาตรการป้องกันโควิด-19 อย่างเคร่งครัด

แสดงความคิดเห็น

0 ความคิดเห็น