เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการศูนย์ส่งเสริมประชาธิปไตย

นางสาวนภัสวรรณ อุฤทธิ์ ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอทับคล้อ มอบหมายให้คณะครู กศน.อำเภอทับคล้อ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการศูนย์ส่งเสริมประชาธิปไตย ในวันที่ 24 เมษายน 2566 ณ กศน.ตำบลเขาทราย ภายใต้มาตรการป้องกันโควิด-19 อย่างเคร่งครัด
แสดงความคิดเห็น

0 ความคิดเห็น