โครงการแข่งขันกีฬา กศน.สัมพันธ์ To Be Number One ต้านยาเสพติด

กศน.อำเภอทับคล้อ ร่วมกับกศน.อำเภอดงเจริญ จัดโครงการแข่งขันกีฬา กศน.สัมพันธ์ To Be Number One  ต้านยาเสพติด วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2562 ณ สนามกีฬากศน.อำเภอดงเจริญ จังหวัดพิจิตร


แสดงความคิดเห็น

0 ความคิดเห็น