จัดนิทรรศการนำเสนอผลการดำเนินงาน

จัดนิทรรศการนำเสนอผลการดำเนินงาน แก่นายสมศักดิ์ จันทรสมบัติ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร ณ สำนักงาน กศน.จังหวัดพิจิตร วันที่ 20 ก.พ.62แสดงความคิดเห็น

0 ความคิดเห็น