ประชุมคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดพิจิตร

เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดพิจิตร วันที่ 20 ก.พ.62 ณ สำนักงาน กศน.จังหวัดพิจิตร
แสดงความคิดเห็น

0 ความคิดเห็น