โครงการอบรมอาสายุวกาชาด "หลักสูตรพื้นฐานยุวกาชาด"

โครงการอบรมอาสายุวกาชาด "หลักสูตรพื้นฐานยุวกาชาด" มุ่งสู่ค่านิยมหลัก 12 ประการ เมื่อวันที่ 21-22 ก.พ.2561
ณ หอประชุมพันเอกหญิง ดร.สมสมัย สิทธิเกษร

แสดงความคิดเห็น

0 ความคิดเห็น