เข้ารับฟังการมอบนโยบายขับเคลื่อนการดำเนินงาน สำนักงาน กศน. ประจำปีงบประมาณ 2563

วันที่ 28 ตุลาคม 2562 เวลา 10.00 น.นางสาวนภัสวรรณ อุฤทธิ์ ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอทับคล้อ เข้ารับฟังการมอบนโยบายขับเคลื่อนการดำเนินงาน สำนักงาน กศน. ประจำปีงบประมาณ 2563 ของ ดร.กนกวรรณ วิลาวัลย์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ผ่านระบบ Video Conference ณ ห้องประชุม Varroom สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตรเขต 1 เพื่อนำนโยบายไปสู่การปฏิบัติต่อไปแสดงความคิดเห็น

0 ความคิดเห็น