ประชุมเชิงปฏิบัติการประมวลผลและตรวจสอบนักศึกษาจบการศึกษา GPAX ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562

วันที่ 25 ตุลาคม 2562 ผอ.นภัสวรรณ อุฤทธิ์ ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอทับคล้อ มอบหมายให้นางสาวสมฤทัย พงษ์จำนงค์ ครูผู้ช่วย พร้อมด้วย นายเจตน์สฤษฏิ์พงศ์ รัตนบวรกรกูล ครู กศน.ตำบล ให้เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการประมวลผลและตรวจสอบนักศึกษาจบการศึกษา GPAX ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 ณ ห้องประชุมเลื่อมลายวรรณ สำนักงาน กศน.จังหวัดพิจิตร

แสดงความคิดเห็น

0 ความคิดเห็น