โครงการขับเคลื่อนกิจกรรม ศส.ปชต.

กศน.อำเภอทับคล้อ ร่วมกับ สำนักงาน กกต.จังหวัดพิจิตร จัดกิจกรรมขับเคลื่อน ศส.ปชต.
วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2559 ณ ที่ว่าการอำเภอทับคล้อ

แสดงความคิดเห็น

0 ความคิดเห็น