กศน.อำเภอทับคล้อ จัดโครงการพัฒนาคุณภาพนักศึกษา ปวช.

วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2559 กศน.อำเภอทับคล้อ จัดโครงการพัฒนาคุณภาพนักศึกษา  ปวช. ด้านการใช้ภาษาอังกฤษ เพื่อการสร้างทักษะชีวิตและสังคม ณ ห้องสมุดประชาชน"เฉลิมราชกุมารี" อำเภอทับคล้อ


แสดงความคิดเห็น

0 ความคิดเห็น