ประชุมคณะครูและบุคลากร กศน.อำเภอทับคล้อ เพื่อวางแผนการจัดกิจกรรมและโครงการต่าง ๆ ของไตรมาสที่ 1 และ 2

 นางสาวนภัสวรรณ อุฤทธิ์ ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอทับคล้อ ประชุมคณะครูและบุคลากร กศน.อำเภอทับคล้อ เพื่อวางแผนการจัดกิจกรรมและโครงการต่าง ๆ ของไตรมาสที่ 1 และ 2 พร้อมทั้งติดตามผลการจัดทำ SAR ในวันที่ 27 พฤศจิกายน 2563 ณ ห้องประชุม กศน.อำเภอทับคล้อ









แสดงความคิดเห็น

0 ความคิดเห็น