ประชุมประจำเดือนพฤศจิกายน 2563 สำนักงาน กศน.จังหวัดพิจิตร

 นางสาวนภัสวรรณ  อุฤทธิ์  ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอทับคล้อ พร้อมด้วยคณะครู กศน.อำเภอทับคล้อเข้าร่วมประชุมโครงการพัฒนาบุคลากรประจำเดือน พฤศจิกายน 2563 ก่อนการประชุมได้ร่วมกันร้องเพลง “ต้นไม้ของพ่อ” เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชและได้หารือแนวทางการปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับนโยบายของสำนักงาน กศน. เพื่อให้การปฏิบัติงานตามนโยบายเป็นไปในทิศทางเดียวกัน ให้เกิดผลสำเร็จและเกิดประโยชน์ต่อราชการสูงสุด วันที่ 26 พฤศจิกายน 2563 โดยมี ดร.กัญจน์โชติ สหพัฒนสมบัติ ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดพิจิตร เป็นประธานในการประชุม 
แสดงความคิดเห็น

0 ความคิดเห็น