จัดโครงการอบรมอาสาสมัคร กศน. ร่วมกับ กศน.อำเภอบางมูลนาก และกศน.อำเภอโพทะเล

นางสาวนภัสวรรณ อุฤทธิ์ ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอทับคล้อ พร้อมด้วยบุคลากร กศน.อำเภอทับคล้อ จัดโครงการอบรมอาสาสมัคร กศน. ร่วมกับ กศน.อำเภอบางมูลนาก และกศน.อำเภอโพทะเล โดยได้รับเกียรติจากผอ.มาเลียม จันทร์พรม ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอบางมูลนาก เป็นประธานเปิดโครงการฯ และผอ.นภัสวรรณ อุฤทธิ์ ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอทับคล้อ เป็นผู้กล่าวรายงานโครงการฯ และเป็นวิทยากร เรื่องการดำเนินงานของอาสาสมัคร กศน. และกลยุทธ์สู่ความสำเร็จในการทำงาน ในวันที่ 1 1 กรกฎาคม 2565 ณ ศูนย์ชัยพัฒนาการเกษตรสิรินธร อำเภอบางมูลนาก จังหวัดพิจิตร ภายใต้มาตรการป้องกันโรค COVID-19 อย่างเคร่งครัดแสดงความคิดเห็น

0 ความคิดเห็น