เข้าร่วมรับชมการถ่ายทอดสดการจัดงานเปิดตัว (Kick Off)งาน "สูงใวัย ใจสมาร์ท"

นางสาวนภัสวรรณ อุฤทธิ์ ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอทับคล้อ พร้อมด้วยคณะครู เข้าร่วมรับชมการถ่ายทอดสดการจัดงานเปิดตัว (Kick Off)งาน "สูงใวัย ใจสมาร์ท" ภายใต้โครงการการจัดและส่งเสริมการจัดการศึกษาตลอดชีวิตเพื่อคงสมรรถนะทางกาย จิต และสมองของผู้สูงอายุ ในรูปแบบกิจกรรมพัฒนาทักษะชีวิตใน 4 มิติ ของสำนักงาน กศน. ผ่านทาง Facebook Live : ETV Channel ในวันที่ 1 กรกฎาคม 2565 ณ ห้องประชุม กศน.อำเภอทับคล้อ ภายใต้มาตรการป้องกันโควิด-19 อย่างเคร่งครัด
แสดงความคิดเห็น

0 ความคิดเห็น