ประชุมบุคลากร กศน.อำเภอทับคล้อ

นางสาวนภัสวรรณ อุฤทธิ์ ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอทับคล้อ ประชุมบุคลากร กศน.อำเภอทับคล้อ เพื่อวางแผนการจัดกิจกรรมไตรมาส 4 การเบิกจ่ายงบประมาณ และเตรียมความพร้อม รับการประเมินคุณภาพโดยต้นสังกัด ในวันที่ 25 กรกฎาคม 2565 ณ ห้องประชุม กศน.อำเภอทับคล้อ จังหวัดพิจิตร ภายใต้มาตรการป้องกัน COVID- 19 อย่างเคร่งครัด

แสดงความคิดเห็น

0 ความคิดเห็น