จัดโครงการส่งเสริมการเรียนรู้นำไปสู่การเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 ณ ห้องสมุดประชาชน"เฉลิมราชกุมารี" อำเภอทับคล้อ

นางสาวนภัสวรรณ อุฤทธิ์ ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอทับคล้อ ได้มอบหมายให้ คณะครู จัดโครงการส่งเสริมการเรียนรู้นำไปสู่การเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 ณ ห้องสมุดประชาชน"เฉลิมราชกุมารี" อำเภอทับคล้อ จังหวัดพิจิตร โดยมีนางสาวนภัสวรรณ อุฤทธิ์ ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอทับคล้อเป็นประธานเปิดโครงการฯ ภายใต้มาตรการป้องกันโควิด-19 อย่างเคร่งครัด
แสดงความคิดเห็น

0 ความคิดเห็น