เข้าร่วมการอบรมพัฒนาบุคลากร เพื่อเป็นผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาโดยต้นสังกัด สำนักงาน กศน.

นางสาวนภัสวรรณ อุฤทธิ์ ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอทับคล้อ เข้าร่วมการอบรมพัฒนาบุคลากร เพื่อเป็นผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาโดยต้นสังกัด สำนักงาน กศน. ระหว่างวันที่ 19 - 22 กรกฎาคม 2565 ณ โรงแรมดิเอ็มเพลส จังหวัดเชียงใหม่ ภายใต้มาตรการป้องกันโรค COVID-19 อย่างเคร่งครัด











แสดงความคิดเห็น

0 ความคิดเห็น