จัดโครงการส่งเสริมและพัฒนาทักษะการเรียนรู้ กศน.ตำบลเขาเจ็ด

นางสาวนภัสวรรณ อุฤทธิ์ ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอทับคล้อ ได้มอบหมายให้ว่าที่ร้อยตรียุทธภูมิ ทองสรวง ครู กศน.ตำบล จัดโครงการส่งเสริมและพัฒนาทักษะการเรียนรู้ ในวันที่ 18 มกราคม 2566 ณ กศน.ตำบลเขาเจ็ดลูก อำเภอทับคล้อ จังหวัดพิจิตร ภายใต้มาตรการป้องกันโควิด-19 อย่างเคร่งครัด


แสดงความคิดเห็น

0 ความคิดเห็น