จัดโครงการส่งเสริมและพัฒนาทักษะการเรียนรู้ กศน.ตำบลท้ายทุ่ง

นางสาวนภัสวรรณ อุฤทธิ์ ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอทับคล้อ ได้มอบหมายให้นางสาวนภสร อ่อนละมัย ครู กศน.ตำบล จัดโครงการส่งเสริมและพัฒนาทักษะการเรียนรู้ ในวันที่ 18 มกราคม 2566 ณ กศน.ตำบลท้ายทุ่ง อำเภอทับคล้อ จังหวัดพิจิตร ภายใต้มาตรการป้องกันโควิด-19 อย่างเคร่งครัด

แสดงความคิดเห็น

0 ความคิดเห็น